Mahirap ang Marami

Sa gitna ng kunwa’y pagdadayalogo at mga tunay na palitan ng kaalaman at nararamdaman tungkol sa ngayo’y kontrobersyal na Reproductive Health Bill, naghihikahos ang 27.6 milyong Pilipino (ADB:2011) sa buong bilang ng populasyon na  92,226,600 (NSO:2007). Hindi na marahil kailangang tanungin pa kung gusto nilang umahon sa kahirapan-sino nga ba ang aayaw? At napatunayan na rin ng mga iskolar na ang dami ng anak sa isang pamilya ay may epekto sa pagiging mahirap nito.